Hoe werkt het?

Onder het programma staat meer uitgelegd over welke onderwerpen binnen Duurzame Weidezuivel van belang zijn. Zo werken we nauw samen met onze boeren op het gebied van Koewelzijn en het Milieu & Klimaat. Om echt stappen te kunnen zetten in het verduurzamingsproces bij de melkveehouderij is het belangrijk om goede inzichten te verkrijgen in hoe het bedrijf op deze onderdelen scoort.

Het Kringloopkompas en Koekompas zijn instrumenten die de boer helpen om te zien waar hij goed scoort en waar verbetering mogelijk zijn. Beide kompassen zijn ontwikkeld door CONO Kaasmakers, bekend van Beemster kaas, in samenwerking met diverse experts. De instrumenten zijn door diverse maatschappelijke organisaties getoetst op kwaliteit en positief bevonden.